Впровадження  форм і методів неформальної освіти
Проведення семінарів та майстер класів
Проведення досліджень  з метою визначення ексклюзивного напрямку розвитку території
Розробку концепції по креативним просторам та кластерам
Проведення картування ресурсів, зокрема культурних
Надання методологічної допомоги  в розробці стратегічних документів
Рекомендації по розробці та розробку  культурно - економічні стратегії розвитку територій та міст
Супроводження проектів від розробки ідеї до реалізації
Допомога в пошуку партнерів
Допомога в написанні проектних заявок

Вам необхідна ідея для розвитку Вашого міста
Вам необхідна культурно - економічна стратегія розвитку міста або території
Ви не маєте фахівців для проведення картування ресурсів, зокрема культурних
Ви потребуете знаннь про шляхи розвитку територій та міст за допомогою культурних ресурсів
Ви маєте обмеженість матеріальних та фінансових ресурсів для впровадження стратегічних планів
Вам необхідні знання методології формування креативних просторів та кластерів, що є передумовою розвитку креативної економіки у місті

Гернольд Вольфрам (Німеччина)
Ірина Каць (Україна)
Анна - Аназе Маргвелашвили (Грузія)
Ярослав Мінкін (Україна)
Олександр Нікітюк (Україна)
Павло Третьяков (Україна)
Ірина Френкель (Україна)
Патрик Фьоль (Німеччина)
Тамара Янашіа (Грузія)

Сприйняття культури в Україні на сьогодні залишається на пострадянському рівні та обтяжено багаторічною традицією 100% фінансування галузі, яка не повинна заробляти кошти;
Відсутність розуміння ролі культури та ії ресурсів, як м’ягких важелів змін публічних просторів з метою подальшого культурно-економічного розвитку територій шляхом "створення додаткової вартості " міст та населених пунктів;